Nedir.Org
 • 1


Son Sorulan Sorular:

 1. İşletme 1 Ekim 2019 tarihinde elinde bulunan daireyi 240000 TL'ye kiraya vermistir . Kira bedelini tahsil etmiştir - İlk Sen Cevapla
 2. Kafiye ve redif bulma - İlk Sen Cevapla
 3. Fesih nedeniyle dava söz konusu olduğunda yerel mahkeme ve Yargıtay seri muhakeme usulüne göre davayı sonuçlandırmak zorunda oldukları süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? - İlk Sen Cevapla
 4. Aşağıdakilerden hangisi Konfederasyon değildir ? - İlk Sen Cevapla
 5. İşverence ücretin gününde ödenmemesi hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? - İlk Sen Cevapla
 6. Bir işletmenin istikrar indeksi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? - İlk Sen Cevapla
 7. İş kanunu kapsamında ücreti gerekli sürede ödenmeyen işçiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? - İlk Sen Cevapla
 8. Hastalık nedeni ile Geçici iş göremezlik ödeneği alan işçinin iş göremezlik süresindeki ücreti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? - İlk Sen Cevapla
 9. Yetkinlik bazlı mülakat tekniğinde, sorumluluk alabilme yetkinliğinizi ölçmek için aşağıdaki sorulardan hangisi sorulabilir? - İlk Sen Cevapla
 10. 380 Sendikalı işçinin bir fabrikada ,grev oylaması yapabilmesi için kaç kişinin talepte bulunması gerekir? - İlk Sen Cevapla
 11. Bilgi birikimleri doğrultusunda, işletmelerde yükselmek isteyen kadın çalışanların karşılaştığı kariyer planlama sorunu aşağıdakilerden hangisidir? - İlk Sen Cevapla
 12. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş işletmelerin yeni yaklaşımlar benimsemesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin yeni yaklaşımlarından biridir? - İlk Sen Cevapla
 13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi çok yönlü kariyer anlayışı ile ilgili değildir? - İlk Sen Cevapla
 14. Aşağıdakilerden hangisi kariyer düşüncesinin ilerlemesini sağlayan Sosyal Faktörlerden biridir? - İlk Sen Cevapla
 15. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Isabel Myers ve Katharine Cook Briggs tarafından Carl G. Jung’ın kişilik tipleri teorisi baz alınarak oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farklı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 16. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farklı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 17. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farlı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 18. Çok yönlü kariyer planlama aşağıdaki faktörlerden hangisine göre değişen bir kariyer olarak tanımlanamaz - İlk Sen Cevapla
 19. Aşağıdakilerden hangisinde bireylerin kariyerlerini ve iş memnuniyetini etkileyen etmenlerden biri yanlış verilmiştir? - İlk Sen Cevapla
 20. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonucu değildir. A) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi. B) Mevsimlerin oluşması. C) Meltem rüzgarlarının oluşması. D) Güneşin doğuda erken doğması. E) Yerel saat farklarının oluşması. - İlk Sen Cevapla
 21. Ünlü tarihçi G. Jaeschke’nin diplomasi şaheseri olarark değerlendirdiği talimatname aşağıdakilerden hangisidir? a) Havza Talimatnamesi b) Sivas Komutanlar Talimanamesi c) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği Talimatnamesi d) Misak-ı Millî Talimatnamesi e) TBMM Talimatnamesi Boş bırak - İlk Sen Cevapla
 22. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü bulmaca - İlk Sen Cevapla
 23. Din, yasa, töre vb. Bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen bulmaca - İlk Sen Cevapla
 24. Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi bulmaca - İlk Sen Cevapla
 25. Akdeniz yöresinde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki bulmaca - İlk Sen Cevapla
 26. Ajuru olan veya her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli bulmaca - İlk Sen Cevapla
 27. Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda sofa benzeri mekan bulmaca - İlk Sen Cevapla
 28. Hidroelektrik santrallerinin dezavantajları - İlk Sen Cevapla
 29. Günlük hayatta, ışığın yansımasını gösteren olaylara üç tane örnek veriniz. - İlk Sen Cevapla
 30. Kimler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz - İlk Sen Cevapla
 31. İstiklal marşı'nın yazıldığı dönemde ülkemizin bulunduğu şartlar. - İlk Sen Cevapla
 32. Emosyonel destek ne demek? - İlk Sen Cevapla
 33. Tamgacı ne demek - İlk Sen Cevapla
 34. Orhun yazıtlarının Türkler için önemi - İlk Sen Cevapla
 35. Atatürk'ün “Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur” sözünde hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir? - İlk Sen Cevapla
 36. Marmara bölgesi halk oyunları nelerdir? - İlk Sen Cevapla
 37. Hiçbir şey yoktur diyen filozof - İlk Sen Cevapla
 38. Sartre varlık ve hiçlik - İlk Sen Cevapla
 39. Varyantlı ürün ne demek - İlk Sen Cevapla
 40. Koligatif Özellikler 11. sınıf - İlk Sen Cevapla
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü